Matematyka
Materiały uzupełniające do moich artyk
ułów zamieszczanych w czasopiśmie "Matematyka"


1. Rombościany

2. Modyfikacje wielościanów

3. Wielościany a punkty kratowe


Uwagi do mniej znanych, użytych tu formatów plików:

stel - format używany przez program Stella4D.

o2c - format interaktywnego 3D playera o2c (object to see). Player ten jest wspierany głównie przez  MS Internet Explorer.


1. Rombościany

Część I

  Stel  o2c

  Stel1  Stel2

  Stel1  Stel2

  o2c

Część II

  o2c

  Stel  o2c

  Stel  o2c

  Stel  o2c

  Stel  o2c

  Stel

Część III

  o2c

  o2c

  Stel

  o2c


Strona główna

© Tadeusz E. Dorozinski

Aktualizacja: 22.03.2017