Das Rhombentriakontaeder

Trzydziestościan rombowy


Das Rhombentriakontaeder normal und "eingedrückt".

Trzydziestościan rombowy w postaci normalnej i "wgniecionej".

Dieses Polyederpaar hat eine sehr interessante Eigenschaft. Welche?

Ta para dwóch wielościanów ma pewną interesującą właściwość. Jaką?


Stand: 27.01. 2011

© Tadeusz E. Dorozinski